Får ikke tilgang til undersøkelsen

Ugyldig Undersøkelse ID  

Undersøkelsen ID brukes i forsøk på å ta denne undersøkelsen er ikke gyldig. Det er ingen spørreundersøkelser i systemet med at undersøkelsen ID.

Hvis du tror du har mottatt denne meldingen ved en feil, vennligst ta kontakt med søknaden administrator: 
 
SocialBoards AS. © www.socialboards.no | Gaustadalléen 21, 0349 Oslo | Tlf 23 89 75 52